VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI
Yleistä
Hallitus ja päätöksenteko
Jäsenyys osuuskunnassa
Verkosto ja toiminta-alue
Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon
Maksut ja kustannukset
Palvelut
Ajankohtaista
Muuta
Yhteystiedot
Vesihuoltosanastoa

LIITTYMINEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON

Kun hakija on hyväksytty VOK Mustijoen jäseneksi ja hän on maksanut osuusmaksun, tulee hänen tehdä sopimus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä täyttämällä oheiset sopimuslomakkeet.

Liittymissopimus
Johtoalueen käyttöoikeussopimus

Ennen kuin kiinteistö liitetään VOK Mustijoen runkoverkostoon pitää siitä saada erillinen lupa osuuskunnalta. Luvan saamiseksi on täytettävä oheinen liittämishakemus liitteineen (lomakelinkit alla). Asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Vesiosuuskunta Mustijoki, PL 44, 04601 Mäntsälä.

Kun asiakirjat on hyväksytty, tulee liittyjän maksaa liittymismaksu kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen VOK Mustijoki antaa luvan kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon.

Mikäli kiinteistö myydään tai muuten siirtyy (lahja, testamentti tms.) uudelle omistajalle, on tehdyt sopimukset siirrettävä uudelle kiinteistönomistajalle, koska vesi- ja viemärijärjestelmä on sidottu kiinteistöön. Liittymissopimuksen siirtämisestä täytyy tehdä merkintä kauppakirjaan (tai muuhun saantokirjaan: lahjakirja, perinnönjakokirja tms.). Pyydä lomake liittymäsopimuksen siirrosta osoitteesta [email protected]

Liittämishakemus (KVV-työnjohtaja täyttää liittyjän kanssa)

KVV-työnjohtajahakemus/-ilmoitus (KVV-työnjohtaja täyttää)

Asemapiirustusmalli (KVV-työnjohtaja tekee liittyjän kanssa)

Periaatekuva kiinteistön vanhoista ja uusista vesi- ja viemärijärjestelmistä.